Znaki graficzne zaprojektowane do identyfkacji drukowanych wydawnictw oraz stron internetowych. Logotyp prosty formą i czytelny przekazem.